Judith Wendel

studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie deed ze veel regie-assistenties, om ‘op de vloer’ inzicht te verwerven in repetitieprocessen en het werk van de regisseur. Ze werkte vervolgens als dramaturg bij Carrousel en deed een deeltijd studie docent drama in Kampen. Daarnaast gaf ze enige jaren les aan het Frank Mohr Instituut en de Academie Minerva in Groningen.

Als dramaturg werkt ze ook met makers als Sjoerd Wagenaar (PeerGrouP), Jakop Ahlbom, Gusta Geleijnse en choreograaf Conny Janssen. Ook schrijft ze (beleid) voor en over verschillende theatermakers. Ze was voorzitter van de commissie Toneel bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en in seizoen 2008/2009 zat ze in de jury van het Nederlandse Theater Festival. Verder doceert zij dramaturgie aan de Theaterschool Amsterdam (Scenografie, Productie en Techniek).

Vanaf 1998 werkt zij onafgebroken samen met De Rijke bij het realiseren van internationale projecten en gezamenlijke producties.